Kontrollmekanismer

En del av den kontrollerande verksamheten är självfallet testerna i projektet, vilka i sig är kvalitetssäkrande genom att de utgör ”ribbor” att passera. Problemet är bara, att det kan bli alltför sent – och dyrt – att åtgärda vissa fel framme i test; särskilt mer allvarliga sådana, av karaktären designfel och missade krav.

Det är därför viktigt att få tidigare kontrollpunkter, främst i specar, men också i de tidigare testerna, som program- och sprinttester. Det är viktigt att genomföra någon form av granskningar, åtminstone av dokument – och då framför allt av styrande dokument, som avtal, planer och specar.

Kvaliteten kan sålunda kontrolleras på ett antal olika sätt:

  • Revisioner (av projektet/organisationen; genomförs av kvalitetsansvarig)
  • Granskningar (av viktiga underlag och resultat, t ex offerter, avtal, planer, specifikationer, programkod)
    (leds av kvalitetsansvarig, med stöd av specialister)
  • Test (olika faser) (hanteras av testledare)
  • Produktion och användning (genom drift och kund; inventeras av kvalitetsansvarig)

OBS! Aktiviteter bör tas om hand på den nivå de avser!

Revisionstips:

Det finns sex mycket användbara ord vid en kontroll:
Vad, Vem, Hur, När, Var, Varför?