Kontrollpunkter

Att finna och följa upp kritiska framgångsfaktorer är centralt för kvaliteten.

Detta är dock inte tillräckligt och inte heller den enda strategin för att uppnå en ändamålsenlig (”lagom”) kvalitet i projekt, även om det särskilt vid tids- eller resursbrist kan komma att bli den mest betydelsefulla.

Utöver de särskilt identifierade kritiska faktorerna är delresultaten viktiga, alltså det som skall produceras vid varje identifierad överlämningspunkt. Framför allt olika milstolpar, interna såväl som externa, bör övervakas. Observera, att detta även gäller informations- och beslutsprocessen!
Vid bra kontrollpunkter finns otvetydiga resultat, t ex

 • Beslutspunkter
 • Överlämningspunkter
 • Offert klar (men ej ivägsänd)
 • Avtal klart (men ej påskrivet)
 • Eventuellt kravförtydligande klart
 • Övergripande design klar
 • Detaljerad design klar
 • Programmering klar
 • Program- och sprinttester genomförda
 • System- och systemintegrationstester genomförda
 • Acceptanstest genomförd och godkänd
 • Produktionssättning genomförd
 • Systemet i drift och godkänt