Mål och mätningar

Målen för verksamheten och projekten i stort bör ha motsvarigheter i kvalitetsmål, som är mätbara på motsvarande sätt.
Prioriteringen av kvalitetsmålen är ofta densamma som för projektmålen. Dock skall kvalitetssäkringen innebära, att sekundära mål inte åsidosätts!

 

Kvalitetsmålen skall kunna uttryckas i mätbara termer, såsom:
– Kravuppfyllnad (helt eller delvis, olika nivåer)
– Kundtillfredsställelse
– Felfrekvens / tillförlitlighet
– Planeringsprecision (tider, resurser, kostnader)

Fredrik Carlemalm

IT Management QA
LinkedIn