PDCA-hjulet

Grundprincipen för systematiserat kvalitetsarbete är PDCA-hjulet (eller Kaizen-principen):

  • Planera åtgärder
  • Utför åtgärder
  • Kontrollera åtgärdernas effekt
  • Reagera på symptom eller förbättringssignaler

Detta är utgångspunkten för ”små ständiga förbättringar”…

En väsentlig del av kvalitetsarbetet är erfarenhetsåtervinningen:

  • Erfarenheter kan komma från pågående projekt (olika faser), tidigare projekt samt från linjeorganisationen.
  • Erfarenheterna ska komma till nytta i pågående och kommande projekt såväl som i linjeorganisationen.

Kvalitetsansvarig stöttar lämpligen initialt och efter behov.