Tjänster


Alla system har en livscykel. Ett system föds som en idé, utvecklas, testas och förädlas. Det implementeras, används och sen avvecklas för att ersätts av någonting nytt.

Inom vårt affärsområde Life Cycle Management kan vi hjälpa dig med hanteringen av alla delar av den livscykeln.

Vi ser hela tiden mer och fler krav på effektivitet, resultat och innovation, både inom projekt- och linjeverksamhet i alla branscher. För konsulterna på No Common People innebär det att vi kommer hantera detta med vår samlade erfarenhet och uppdaterade kompetenser i kombination med ett sunt, effektivt och visionärt förhållningssätt i våra uppdrag.

Vi kan hjälpa dig med:

Förvaltningsstyrning av applikationer

Systemförvaltning

Projekt – och Progamledning

Testledning och testare