Life Cycle Management

Alla system har en livscykel. Ett system föds som en idé, utvecklas, testas och förädlas. Det implementeras, används och avvecklas sedan för att ersättas av någonting nytt.

Inom vårt affärsområde Life Cycle Management kan vi hjälpa dig med hanteringen av alla delar av den livscykeln.

Vi ser hela tiden mer och fler krav på effektivitet, resultat och innovation, både inom projekt- och linjeverksamhet i alla branscher. För konsulterna på No Common People innebär det att vi kommer hantera detta med vår samlade erfarenhet och uppdaterade kompetenser i kombination med ett sunt, effektivt och visionärt förhållningssätt i våra uppdrag.

Vi kan hjälpa dig med:

Förvaltningsstyrning av applikationer
Systemförvaltning
Projekt – och Programledning
Testledning och testare