Systemförvaltning

Förvaltning i samverkan

Vi ser systemförvaltningen som ett partnerskap där vi hjälper dig, vår kund, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi kan stötta dig med din systemförvaltning avsett om den idag hanteras in-house eller är outsourcad. Nivån på partnerskapet skiljer sig så klart från fall till fall. Vi kan ta på oss allt från ett helhetsåtagande av förvaltning av dina stordatorsystem eller andra system till att enbart förvalta enskilda processer.

Vad ingår?

Vi kan hjälpa dig genom alla steg av ditt systems livscykel:

  • Korrigeringar av både stora och små fel, eller test och ändringar i systemet/programmet
  • Mer genomgripande uppdateringar av en systemlösning eller applikation, inklusive kravbildenUtveckling av nya verksamhetsfrämjande krav och funktioner vid behov, i existerande system och miljöer
  • Upprätthållande och förvaltning av en aktuell test- och utvecklingsmiljö
  • Upprätthållande och utveckling av kompetens för berörd personal
  • Övertagande av ansvar för system, miljöer och personal
  • Nedtagning och avveckling av system och miljöer

Förvaltningsledaren

Vi ser Förvaltningsledaren som nyckeln till framgång. Förvaltningsledaren är en erfaren tekniskt kunnig ledare som förutom att leda teamet också upprättar förvaltningsplan och budget tillsammans med beställaren. Vår Förvaltningsledare kan även hjälpa till med tolkning av beställarens krav tack vare specialistkunnande inom området.

Andra roller som vi kan tillhandahålla eller leda:

  • Kravledare
  • Systemutvecklare
  • Erfarna systemutvecklare som utför ändringar i systemet samt systemtestar
  • Testare/Testledare