Mål och mätningar

Målen för verksamheten och projekten i stort bör ha motsvarigheter i kvalitetsmål, som är mätbara på motsvarande sätt.
Prioriteringen av kvalitetsmålen är ofta densamma som för projektmålen. Dock skall kvalitetssäkringen innebära, att sekundära mål inte åsidosätts!
 
Kvalitetsmålen skall kunna uttryckas i mätbara termer, såsom:

  • Kravuppfyllnad (helt eller delvis, olika nivåer)
  • Kundtillfredsställelse
  • Felfrekvens / tillförlitlighet
  • Planeringsprecision (tider, resurser, kostnader)