NCP Förändringsledning | No Common People

NCP Förändringsledning

”Ett av de största misstagen inom förändringsarbete är att glömma bort att det inte är organisationer som skall förändras, utan människor och deras beteende. Om medarbetarna inte litar på ledningen, inte tror på visionen, inte köper anledningen till förändringen, inte inkluderas i planeringen; då är förändringsarbetet dömt att misslyckas oavsett hur briljant strategi man har att komma med.”

En förändringsledare är i många fall en person som ser förändringsutmaningar som någonting positivt och som drivs av att se hur både medarbetare och verksamhet utvecklas utifrån en given plan.

För att lyckas som förändringsledare bör man ha mycket energi, god kommunikativ förmåga samt en mycket stark förmåga att kunna se strategiskt på den förändringsprocess som man bedriver.

En förändringsledare från NCP har en profil som kännetecknas av en hög kapacitet med en dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå och med en operativ skicklighet i ledarskapet., vi har gjort det förut..

Vem är förändringsledare hos dig?  Ofta utser man någon i ledningsgruppen som ansvarig förändringsledare, denna någon är ofta en person som är effektiv, kompetent men som ofta har för mycket att göra. Att för större förändringsprojekt bara nyttja intern personal kan vara positivt men kan även få negativa operativa följder.

En förändringsledare från NCP kan vara ert stöd under er förändring, vi kan agera rådgivare men även ta operativt ansvar för att genomför beslutade förändringar.