NCP Förändringsledning | No Common People

NCP Förändringsledning

Ett av de största misstagen inom förändringsarbete är att glömma bort att det inte är organisationer som skall förändras, utan människor och deras beteende. Om medarbetarna inte litar på ledningen, inte tror på visionen, inte köper anledningen till förändringen, inte inkluderas i planeringen; då är förändringsarbetet dömt att misslyckas oavsett hur briljant strategi man har att komma med.


Förändringsledning enligt NCP

En förändringsledare är i många fall en person som ser förändringsutmaningar som någonting positivt och som drivs av att se hur både medarbetare och verksamhet utvecklas utifrån en given plan.

För att lyckas som förändringsledare bör man ha mycket energi, god kommunikativ förmåga samt en mycket stark förmåga att kunna se strategiskt på den förändringsprocess som man bedriver.

En förändringsledare och konsult från NCP har en profil som kännetecknas av en hög kapacitet med en dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå och med en operativ skicklighet i ledarskapet, vi har gjort det förut.


Vem är förändringsledare hos dig?

Ofta utser man någon i ledningsgruppen som ansvarig förändringsledare, denna någon är ofta en person som är effektiv, kompetent men som ofta har för mycket att göra. Att för större förändringsprojekt bara nyttja intern personal är möjligen positivt men kan även få negativa operativa följder.

En konsult från NCP är ert stöd under er förändring. Vi kan agera rådgivare men även ta operativt ansvar för att genomföra beslutade förändringar.

I många projekt saknas ofta rollen Förändringsledare eller Change Manager. För att ett förändringsprojekt ska bli framgångsrikt behövs. förutom nya processer, nya arbetssätt, ny organisation eller en agil transformation m.m. Någon som driver igenom och kommunicerar förändringen vilket vi och våra konsulter på No Common People har lång erfarenhet av.

Vad är skillnaden mellan en projektledare och en förändringsledare?

Om man ska jämföra en projektledare med en förändringsledare är den största skillnaden att projektledaren fokuserar mest på den tekniska lösningen. Förändringsledaren däremot ska fokusera på människor och förändrade beteendemönster. Ett projekt kan inte anses framgångsrikt förrän lösningen är fullt ut implementerad och används. Ett nytt IT-system till exempel kanske betyder förändrat arbetssätt, nya processer eller en helt ny organisation. Då behövs förändringsledaren för att för att driva igenom det. Det kan handla om utbildningsinsatser, införande av nya processer eller ett nytt arbetssätt. I detta hjälper vår konsult dig att bli framgångsrik.