Interim Manager vs Chef att Hyra

Interim Manager vs Chef att Hyra

18 juni 2020 Av NCP AB

Interim Manager vs Chef att Hyra

Inledning

För att förstå skillnaden mellan en Interim manager och en Chef att hyra måste vi först tydligt deklarera vad en IM gör och vad en Chef att hyra gör och vilka urvalskriterier kunder har för att välja det ena före det andra.

Vad är Interim Management?

Interim Management innebär att företag snabbt får tillgång till mycket erfarna ledare med rätt kompetens för att lösa ett viktigt affärproblem i företaget.
En Interim Manager kan beskrivas som en tillfällig ledare och chef som är inhyrd under en begränsad period för ett specifikt uppdrag och som genom att ha en operativ roll kan agera som förändringsledare med genomförandekraft.
Ett Interim Management uppdrag är ett uppdrag med ett specifikt mål/resultat som IM ska uppnå när uppdraget är slut. IM går in i en operativ roll och utifrån denna roll utövar det mandat som krävs för att åstadkomma det resultat som man kommit överens om.

Interim management är inte rekrytering

Leverantörer av interim managementtjänster erbjuder lösningar med operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag. Deras profil kännetecknas av en hög kapacitet en dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå och med en operativ skicklighet i ledarskapet. Internationellt används ofta begreppet Executive Interim Management.

Interim management är inte bemanning

Bemanningsbranschen hyr ut personer som är anställda i bemanningsföretaget. Bemanningsföretagets personal står under uppdragsgivarens arbetsledning. Interim Manager arbetar oftast utifrån eget bolag eller i mindre specialistbolag.

Interim management är inte managementkonsulter

Uppdragsgivaren söker inte rådgivande specialister utan operativa ledare som landar springande i uppdraget och vet vad som ska göras för att få jobbet gjort.

Interim managers är inte överblivna seniorer som tar tillfälliga uppdrag i väntan på pension

Att arbeta som Interimchef är ett medvetet val av erfarna ledare som driver sin verksamhet i eget bolag. Interim Manager ÄR ett yrke.

När behövs Interim Management

Driva och genomföra förändringar

Det kan vara fråga om förändring i verksamheten, rekonstruktion, neddragning eller krishantering. En Interim Manager driver och leder organisationen genom förändringsprocessen och fokus ligger ofta på strategi, människor och processer.

Leda projekt

Många gånger finns det inte tillgång till resurser i den egna organisationen för att leda interna projekt som dessutom är tillgängliga omedelbart. En erfaren Interim Manager kan omedelbart ta sig an ett projekt och styra det i rätt kurs.

Hantera övergångar

En Interim Manager fyller, under den period som krävs, en lucka i organisationen som kan ha uppkommit pga. sjukdom, föräldraledighet eller annan frånvaro men även som ersättare under en rekryteringsprocess då personen som tidigare hade tjänsten redan slutat.

Dra nytta av särskild kompetens

När ett företag söker specifik expertis, som inte finns i den egna organisationen, så är en permanent lösning inte alltid den bästa metoden. Det kan röra sig om kunskap gällande ett speciellt land, marknad och bransch eller en funktionell kunskap inom finans, kontroll och HR, M&A eller erfarenhet av startups.

Vad är skillnaden mellan en IM, Chef Att Hyra och vanlig bemanning

En IM arbetar normal utifrån eget företag och har IM leverantören som en ”agent” för uppdraget. IM leverantören matchar kundens kravprofil och behov med IM kandidater. IM leverantörerna är specialister på att förstå vilka kompetenser som krävs för att lösa uppdraget.

Ett IM uppdrag innebär oftast att IM ska utföra något, en förändring, ”turn around”, neddragningar mm. Generellt kan sägas att det ofta handlar om att genomföra större förändringar inom organisationen och eller produktion.

Chef Att Hyra är en tjänst som oftast utförs av någon som är anställ av leverantören. Uppdragen handlar ofta om att gå in som vikarie för någon som tillfälligt är borta, sjukdom, föräldraledighet eller likande. Vanligtvis återfinner vi Chef Att Hyra inom mellanchefsnivå.

Bemanning handlar ofta om att ”hyra” ut personal till tydliga uppdrag där det finns tydlig arbetsbeskrivning. Bemanning nyttjas vi toppar och eller då man av andra anledningar behöver personalförstärkning.

 

Kontakta gärna NCP om du har behov av erfarna Interim ledare/specialister. Vi kan hjälpa er att säkerställa att ni har rätt kompetensprofil.


Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

No Common People söker Cobolutvecklare och testare i stordatormiljö

Söker du konsult?

Läs mer och anlita våra kompetenta konsulter!

Förändringsledare • Interim Managers • Projektledare • Specialister inom Stordator och Mainframe

Läs om våra konsulter »