Projektledning | No Common People

NCP Projektledning
- Projektledare med både djup och bred erfarenhet

No Common People har sedan starten 1986 ansvarat för många komplexa projekt och program både inom IT och affärsverksamhet vilket gör våra projektledare till utmärkta tolkar i gränslandet mellan IT och verksamhet och vi satsar mycket på kommunikation och tydlighet i vår leverans.

No Common People har erfarna projekt- och programledare. Oavsett om du har behov av generell projektledare, teknisk projektledare, Agila eller mer traditionella metoder – vi möter dina behov.

Vi kan till exempel

  • PPS
  • Scrum
  • SAFe
  • Props/XLPM
  • Prince2

Vi är vana att anpassa våra metoder till vår kunds specifika verksamhet och individuella förutsättningar. 

No Common People projektledare har erfarenhet att även agera produktägare och vara del i produktutveckling då detta behov finns.

No Common People vet även vilka krav man måste ställa på beställaren för att förutsättningarna ska vara så gynnsamma som möjligt för att nå uppsatta mål.

No Common Peoples mål är

Erfarenhet

Våra projektledare har levererat mycket goda resultat i allt från mindre agila till stora komplexa projekt. Våra projektledare har erfarenhet från många olika branscher vilket ger dom en bred kompetensbas.

Resultat

Säkerställer via uppföljningar att projektets leverans även fungerar i vardagen, den operativa verksamheten det är därför vi finns med hela vägen. Säkerställer via uppföljningar att projektets leverans även fungerar i vardagen, den operativa verksamheten det är därför vi finns med hela vägen.

Överföring av kunskap

Samspelet mellan projektledare och verksamheten ökar kvaliteten på projektets leverabler, vi förstår vikten av korrekt och kontinuerlig information.

Tydlighet

Genom strukturerad uppföljning och transparens säkrar projektledaren att information kring projektet sker på ett korrekt och effektivt sätt.