Projektledning

No Common People har erfarna projekt- och programledare. Agila eller mer traditionella metoder spelar ingen roll – vi kan möta dina behov. Vi kan till exempel PPS, Scrum, Kanban, Props, XLPM och Prince2 och är vana att anpassa våra metoder till vår kunds specifika verksamhet och individuella förutsättningar. Vad du behöver är det viktiga – vi har verktygslådan. No Common People har sedan start 1986 lett många komplexa projekt och program både inom IT och affärsverksamhet vilket gör våra projektledare till utmärkta tolkar i gränslandet mellan IT och verksamhet och vi satsar mycket på kommunikation och tydlighet i vår leverans.  Med en projekt- eller programledare från No Common People kan du vara säker på att dina effektmål uppnås och dina risker är minimerade.

En projektledare från No Common People kan bidra på många sätt och förutom sedvanliga programledning och projektledning kan vi även:

  • Göra förstudier
  • Skriva eller stötta i skrivande av business case
  • Driva utredningar och analyser
  • Göra behovs- och kravanalyser
  • Stötta i teknikval eller som metodstöd
  • Göra upphandlingar
  • Utföra riskanalyser
  • Utföra kvalitetssäkring
  • Göra projektgranskningar