Projektledning | No Common People

NCP Projektledning
- Projektledare med både djup och bred erfarenhet

No Common People har sedan starten 1986 ansvarat för många komplexa projekt och program både inom IT och affärsverksamhet vilket gör våra projektledare till utmärkta tolkar i gränslandet mellan IT och verksamhet och vi satsar mycket på kommunikation och tydlighet i vår leverans.

No Common People har erfarna projekt- och programledare. Oavsett om du har behov av generell projektledare, teknisk projektledare, Agila eller mer traditionella metoder – vi möter dina behov.

No Common Peoples projektledare kan till exempel hjälpa dig med

  • PPS
  • Scrum
  • SAFe
  • Props/XLPM
  • Prince2

Vi är vana att anpassa våra metoder inom projektledning till vår kunds specifika verksamhet och individuella förutsättningar. 

No Common Peoples projektledare har erfarenhet att även agera produktägare och vara del i produktutveckling då detta behov finns.

Vi på No Common People vet även vilka krav man måste ställa på beställaren för att förutsättningarna ska vara så gynnsamma som möjligt för att nå uppsatta mål både vad det gäller tid, budget och kvalitet. Förberedelser, förankring, tydliga mål och utvärdering är alla viktiga delar inom projektledning utförd av oss.

No Common Peoples mål gällande projektledning

Erfarenhet

Våra projektledare har levererat mycket goda resultat i allt från mindre agila till stora komplexa projekt. Våra projektledare har erfarenhet från många olika branscher vilket ger dom en bred kompetensbas vare sig det gäller förstudie, utvecklingsprojekt eller förändringsprojekt etc.

Resultat

Projektledning för oss är att säkerställa via uppföljningar och att projektets leverans även fungerar i vardagen, den operativa verksamheten. Beställaren ska känna sig trygg med att resultatet av projektet ger de efterfrågade effekterna. Det är därför vi finns med hela vägen. 

Överföring av kunskap

Samspelet mellan projektledare och verksamheten ökar kvaliteten på projektets leverabler. Vi förstår vikten av att upprätthålla korrekt och kontinuerlig kommunikation.

Tydlighet

Genom strukturerad uppföljning och transparens säkrar våra projektledare att information kring projektet sker på ett korrekt och effektivt sätt.