Testledning och testare | No Common People

Testledning och testare

Att hyra in en testare eller testledare kan hjälpa företaget när de interna resurserna behöver förstärkas p g a tillfälligt tung arbetsbelastning. Som testare och eller testledare ska man analysera krav och översätta dessa till testfall och ha erfarenhet av olika testmetoder. Man ska ha kunskap och intresse för användbarhet – dvs. fokusera på användarperspektivet, vilja dela med sig av sina kunskaper till andra och kunna omvandla kundens krav till testbara krav. Man ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt och agila testmetoder och hela tiden hålla sig uppdaterad på nyheter inom branschen.

 

Fördelarna med att ta in en testledare eller testare

Snabbhet


de kan vara på plats inom kort, med ett minimum av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter

Erfarenhet


kan omedelbart sätta sig in i arbetet och blir snabbt produktiva och effektiva. Testare är väl kvalificerade för det jobb de utför

Resultat


meritlista och prestation är det som räknas. De är vana att bli utvärderade baserat på resultat och de vet hur man levererar

Överföring av kunskap


de överför en stor mängd av sin skicklighet, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter de har lämnat organisationen

Objektivitet


samtidigt som de har en god känsla för företagets värderingar och värdegrunder, begränsas de inte av intern företagspolitik

Leverans


de kan fungera som rådgivare åt ledningsgrupp, styrelsen och eller ägare – samtidigt som de tar operativt ansvar och levererar