Testledning och testare

No Common People kan hjälpa dig med erfarna testledare och även med testare. Flera av våra konsulter har ISTQB certifiering och vi arbetar aktivt tillsammans med var och en för att se till att vi har absolut rätt kompetens för att möta våra kunders behov.  Våra testledare och testare har bred kunskap från alla typer av projektmetoder från traditionella till mer moderna, exempelvis agila metoder.

Testledare

En testledare från No Common People kan bidra på många olika sätt men bland annat genom att:

 • Skriva policy och övergripande målbild för testaktiviteter
 • Planera teststrategier/metoder och angreppssätt
 • Koordinera strategiplan tillsammans med ledning/projektledning
 • Organisera, planera och utbilda testteam
 • Modulera testprocesser och bygga upp testsviter
 • Delta i kravhantering
 • Övervaka och kontrollera utförande av tester
 • Sköta konfigurationshantering och releasehantering
 • Vara ansvarig för testmiljö
 • Rapportera testutfall genom olika sorters mätningar
 • Vara testverktygsansvarig och sköta tillhörande process för felhantering

Testare

En testare från No Common People kan bland annat:

 • Granska och skapa egna krav för att bemöta systemets förväntade beteende
 • Designa testfall utifrån krav
 • Konfigurera testmiljö
 • Förbereda testdata
 • Planera, utföra samt rapportera tester till testledare
 • Utvärdera användargränssnitt
 • Kodtester
 • Utföra acceptanstester tillsammans med användare