Förvaltningsledning och Systemförvaltning | No Common People

NCP Förvaltningsledning

Förvaltningsstyrning och systemförvaltning är ett område inom IT-styrning som vi på No Common People verkligen bryr oss om. Vi och våra förvaltningsledare jobbar helt utifrån dina behov men självklart kan vi de etablerade modellerna. Att vi dessutom utbildat i systemförvaltning och förvaltningsstyrning sedan 90-talet tycker vi borgar för att vi vet vad vi pratar om. 

Etablering av styrmodeller 

No Common People erbjuder dig hjälp med förändringsledning och projektledning i samband med att ni vill implementera till exempel en styrmodell för er systemförvaltning.  Vi hjälper även till med en genomlysning och förbättringar av er befintliga modell och ser till att roller, arbetsrutiner och verktyg finns beskrivna i en förvaltningshandbok.

Vi har lång erfarenhet av etablerade modeller som pm3, ITM5 och ITIL och vi kan hjälpa er att etablera dessa modeller alternativt tar vi fram en anpassad modell som passar ditt företagsbehov.  

Leverantörsstyrning

Vi har stor erfarenhet av att gå in i organisationer och hjälpa till med avtalshantering och leverantörsstyrning i olika förvaltningsorganisationer. Det kan handla om att organisationen står inför ett leverantörsbyte eller behöver styra upp den etablerade relationen med en drift- eller systemleverantör.

Förvaltningsledning - fördelar för dig som kund

Företag som arbetar efter en tydlig förvaltningsmodell har flera fördelar, bland annat:
Minskade kostnader – en förvaltningsmodell beskriver de metoder och processer som gör att du optimerar dina resurser och investeringar.

 

Fördelarna med förvaltningsledare från NCP No Common People

Erfarenhet


sätter sig omedelbart in i arbetet, blir snabbt produktiva och effektiva

Resultat


högt leveransfokus, meritlista och prestation är det som räknas

Överföring av kunskap


är oftast överkvalificerade för sin roll, tillför en stor mängd kunskap

Leverans


kan fungera som rådgivare åt ledning men tar samtidigt operativt ansvar för uppdraget