Förvaltningsledning

Förvaltningsstyrning och systemförvaltning är ett område inom IT-styrning som vi på No Common People verkligen bryr oss om. Vi jobbar helt utifrån dina behov men självklart kan vi de etablerade modellerna. Att vi dessutom utbildat i systemförvaltning och förvaltningsstyrning sedan 90-talet tycker vi borgar för att vi vet vad vi pratar om.

Etablering av styrmodeller

No Common People erbjuder dig hjälp med förändringsledning och projektledning i samband med att ni vill implementera till exempel en styrmodell för er systemförvaltning. Vi har lång erfarenhet av etablerade modeller som pm3, ITM5 och ITIL och vi kan hjälpa er att etablera dessa modeller alternativt tar vi fram en anpassad modell som passar ditt företags behov. Vi kan såklart även se till att dessa modeller kan samverka med varandra. Det kan till exempel behövas då man har en sourcingpartner som använder ITIL och ni själva vill använda pm3 som styrverktyg. Vi ser till att förändringen införs – och används!

Förvaltningsledare att hyra

No Common People har erfarna konsulter som kan ta interimsuppdrag som förvaltningsledare i er organisation. När du inte hinner eller behöver fokusera på andra saker. Vi kan både verksamhet och IT.