Utbildning | No Common People

Utbildning

Att vi har utbildat i systemutveckling, test och förvaltningsstyrning sedan 90-talet tycker vi borgar för att vi vet vad vi talar om. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och de erfarenheter som vi utvecklat genom åren och vi har hos oss några av marknadens mest populära utbildare.

Vi har därför sammanställt ett antal olika kurspaket och kurser:

Enklare systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan

Programmerarutbildning COBOL med certifiering

Ledning & Styrning

 • Agile for Managers
 • Scrumutbildning
 • GDPR – Efterlevnad och kontinuitet!
 • Integrationsprojekt – det omöjligas konst
 • IT och strategisk verksamhetsutveckling
 • IT Service Management
 • Leveransprecision
 • Miljöer och prodsättningar
 • Och så ska vi bara ha ett införande…
 • Processorientering inom tjänsteföretag
 • Projektindikatorn – Att granska projekt
 • Projekt- och programplanering
 • Releasehantering
 • Upphandling – Traditionell och Agil
 • Överlämning till produktion och förvaltning

Kravhantering

 • Idéfångst och kravställning – Förlorad tid
 • IT och verksamhetsmodellering
 • Kravmodellering i praktiken
 • Strukturerad och nyttobaserad kravhantering

Systemutveckling

 • Architecture in Mainframe and iSeries¨
 • Data Base Management – Prerequisites for Efficient Coding
 • Konfigurationshantering vid utveckling och förvaltning av IT-system
 • Mainframe Concepts – JCL, IWS (OPC/TWS), …
 • Programmerarutbildning COBOL, med certifiering
 • Stordatorteknik

Test och Kvalitet

 • Kvalitet, det får man väl genom att testa?
 • Testakademien
 • Automatiserade tester – vad krävs för att lyckas?
 • Beställning, Acceptanstest och Godkännande av IT-system
 • Kvalitetssäkring och test vid systemutveckling
 • Statistical Testing – Test Less, But Know More
 • Testförberedelser i praktiken

Förvaltning

 • Enklare systemförvaltning med pm3 & ITIL i samverkan
 • Förvaltningsstyrning
 • Operativ uppföljning

Samtliga dessa utbildningar kan erbjudas företagsanpassade vid behov.