Systemutveckling | No Common People

Systemutveckling

Med ökade krav från verksamheten och ett tekniskt landskap som ständigt ändrar skepnad ställs det ibland orimliga krav på den egna organisationen. För vilken personal hinner med att både nyutveckla och förvalta, samtidigt som man skall leda eller delta i projekt och förkovra sig i den nya teknik som kommer ut på marknaden? I synnerhet om man alltid förväntas vara lönsam, annars blir kanske tjänsten outsourcad!

Oavsett vilken teknik våra kunder förespråkar har NCP mycket erfarna systemutvecklare som kan möta dessa behov. Då våra konsulter i många fall har följt tekniken från stordatorn till webben, har de skaffat sig en djup teknisk kompetens och mångårig erfarenhet som hjälper våra kunder att möta de krav som respektive verksamhet ställer.

Våra konsulter har även erfarenhet av flera kunders modeller, rutiner och metoder, vilket medför att de kan ta helhetsansvar för ett utvecklingsprojekt eller förvaltningsområde i organisationen.
I samband med våra uppdrag arbetar vi aktivt med kompetensöverföring så att våra kunder kan dra nytta av vår erfarenhet även efter det att vi lämnat uppdraget.

NCP har erfarenhet och kompetens inom bl.a. följande systemmiljöer:

IBM

OS/390 – z/OS
(IMS, CICS, TSO, COBOL, PL/1, RPG)

WebSphere
(MQ Series, Java)

Databaser
(DB2, DL/1)

Microsoft

Windows

.Net
(C#, VB, ASP, XML, …)

Databaser
(SQL Server, Access, Exchange)

Övrig teknik

Webb
UNIX
Oracle
Cisco IOS
C, C++
SQL