Kunder | No Common People

Kunder

Initialt när No Common People grundades var större delen av våra kunder från Bank, finans och försäkringsbranschen. Under åren som gått har vi utvecklat våra erbjudanden avseende kompetens och erfarenhet som idag efterfrågas av såväl den privata som den offentliga sektorn. Kunder som väljer att arbeta med No Common People gör det för att de vet att No Common People levererar rätt kompetens för rätt uppdrag, vi kan skryta med att vi har expertis på högsta nivå.

 

No Common Peoples IT-konsulter jobbar i dag med kunder inom följande branscher

Bank

Försäkring

Retail

Telekom

Företag (små och stora)

Myndigheter

Kundcitat

"Det har känts tryggt att ha en konsult från No Common People under vår resa med att etablera förvaltningsstyrning"
Kund inom privat sektor


"Månadens bästa - Erik Wennbergs tålamod med alla frågor - ödmjuk, hjälpsam och noll prestige."


Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB
"Konsulten från No Common People har varit lätt att arbeta med. Konsulten är snabb och noggrann och har genomfört ett lysande flyttprojekt"
Kund inom offentlig sektor