Stordator- och Mainframe-konsulter | No Common People

NCP Stordator - Mainframe
- När du har behov av helhetskompetens

När No Common People bildades 1986 var vårt fokus kring stordatorområdet. Vi har sedan dess utvecklat vår förmåga inom stordatorområdet. Vi erbjuder tjänster inom hela utvecklingsprocessen från idé- och produktutveckling till förvaltning, drift/support, migrering samt avveckling. 

Med ökade krav från verksamheten och ett tekniskt landskap som ständigt ändrar skepnad ställs det ibland orimliga krav på den egna organisationen. För vilken personal hinner med att både nyutveckla och förvalta, samtidigt som man skall leda eller delta i projekt och förkovra sig i den nya teknik som kommer ut på marknaden?

Med många års erfarenheter från bank- och försäkringsbranschen vet vi vilka utmaningar som finns. Ofta utgår den tekniska datamiljön från IBM:s stordatormiljö där vi har en både bred och djup kompetens.

Den tekniska datamiljön är i grunden ofta IBM:s stordatormiljö med IMS eller CICS, utvecklad i Assembler, COBOL eller PL/1 med databaserna DB2 eller DL/1.

Då våra erfarna konsulter är vana att arbeta i integrerade miljöer, till exempel MQ, BizTalk, PI/ PO, EDI, SOAP, web services, XML m.m. har de kunskaper som du behöver för att säkra en stabil stordatordrift. 

Konsult - Stordator och Mainframe

Våra konsulter har även erfarenhet av flera kunders modeller, rutiner och metoder, vilket medför att de kan ta helhetsansvar för ett utvecklingsprojekt eller förvaltningsområde i organisationen.

Oavsett vilken teknik våra kunder förespråkar har NCP mycket erfarna systemutvecklare som kan möta dessa behov. Då våra konsulter i många fall har följt tekniken från stordatorn till webben, har de skaffat sig en djup teknisk kompetens och mångårig erfarenhet vilket hjälper våra kunder att möta de krav som respektive verksamhet ställer.

I samband med våra uppdrag arbetar vi aktivt med kompetensöverföring så att våra kunder kan dra nytta av vår erfarenhet även efter det att vi lämnat uppdraget.

Söker du en konsult som är expert på COBOL?

COBOL är ett programmeringsspråk vilket oftast har använts för affärsändamål, t ex  personaladministration, tjänster inom finans, orderhantering samt system inom produktion. Detta programspråk är ett av de äldre högnivåspråken, vilket fortfarande används och är i bruk. Bristen på kompetens är ett problem för de företag och organisationer vars verksamhet drivs av stordatorer.

NCP No Common People och våra COBOL-konsulter hjälper dig. Kontakta oss för mer information.