Anlita en interim chef | Interim Management | No Common People

Interimschef och Interim Management
- hur du snabbt får hög kompetens till din verksamhet

Att hyra in en Interim Manager är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få in rätt kompetens till ditt företag för att hantera förändringar, genomföra projekt och – eller fylla en eventuell lucka som uppstått i organisationen under en specifik period.

Interim ledning ger dig en ökad grad av kunskap, flexibilitet och kapacitet när du ska genomföra förändringar och eller lösa svåra utmaningar. Modellen passar i alla branscher och företag, oberoende av storlek eller lokalisering.

Oavsett orsak till att du anlitar en Interim Manager är fördelarna följande:

Snabbhet

De kan vara på plats inom kort, med ett minimum av rekryterings- eller uppsägningsformaliteter.

Erfarenhet

De kan omedelbart sätta sig in i arbetet och blir snabbt produktiva och effektiva. Interima chefer är som regel överkvalificerade för det jobb de utför.

Resultat

Meritlista och prestation är det som räknas. Interimschefer är vana att bli utvärderade baserat på resultat och de vet hur man levererar.

Överföring av kunskap

De överför en stor mängd av sin skicklighet, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter de har lämnat organisationen.

Objektivitet

Samtidigt som de har en god känsla för företagets värderingar och värdegrunder, begränsas de inte av intern företagspolitik.

Fokuserade

Deras prestationer mäts mot de viktiga uppgifter som de har blivit tilldelade.

Leverans

De kan fungera som rådgivare åt ledningsgrupp, styrelsen och ägare – samtidigt som de tar operativt ansvar och levererar.

NCP hjälper dig att snabbt hitta den kompetens som du behöver för ett specifikt ändamål. Vi arbetar tillsammans fram en kravprofil så vi säkerställer att du får den kompetens och erfarenhet som du behöver.

Läs mer om NCP Interim Manager - erbjudande »