Förändringsledning | No Common People

Förändringsledning

Att hyra in en konsult som Förändringsledare borgar för att både projektmålet (nytt IT-system eller dylikt) uppnås samt att personalen verkligen är med på resan. Då det ofta tar längre tid för en organisation att anpassa sig till det nya, än den tid det tar att implementera ett nytt system, är förändringsledning avgörande för att ni ska få rätt utdelning på den investering ni har gjort. Förändringsledning handlar om att skapa förståelse för förändringen, att genom kontinuerlig information guida och stötta de som påverkas.

Varför genomförs förändringen, vad syftar den till, till vem/vilka kan man ställa frågor och ge feedback, finns det tillräckligt med tillfällen till utbildning osv.? Det är bland annat sådant som en förändringsledare ska kunna svara på och ansvara för.

Till syvende och sist handlar det om att personalen vill delta i förändringsresan och när väl projektet är genomfört så ska det finnas full acceptans i organisationen. Det är därför extra viktigt att förändringsledaren finns med en tid efter implementationen, för att kunna fånga upp eventuella frågetecken och tveksamheter hos personalen. Vi vill ju alla att projektet ska bli lyckat ur alla avseenden.

Fördelarna med Förändringsledning

Trygghet – en förändringsledare kan vara samma person som en projektledare om projektet är litet, rekommendationen är dock att dela upp rollen då fokus skiljer sig åt, projektledaren har att fokusera på tekniken, en förändringsledare på människorna.

Erfarenhet – rekommendationen när man sätter in en förändringsledare är att personen ska ha god människo-kännedom, ha en bred verktygslåda och erfarenhet i hur man på ett positivt sätt får med sig medarbetarna i förändringen. Som en erfaren förändringsledare anpassar man budskapet efter mottagaren, är det lednings-gruppen, teknikerna eller framför allt de som ska använda det nya systemet man vänder sig till. Dessa intressenter har förstås olika behov av information och kunskap, från resans början till genomfört projekt.

Överföring av kunskap – de överför en stor mängd av sin skicklighet, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Kunskap som finns kvar långt efter de har lämnat organisationen. Det är ju ledarna i organisationen som därefter ska upprätthålla och förvalta resultatet när projektet övergår i daglig drift.

Läs mer om NCP Förändringsledning-erbjudande »