Anlita Interim Manager - ledare som gör skillnad | No Common People

NCP Interim Manager
- erfarna interimsledare som gör skillnad

När ett företag eller en organisation stöter på utmaningar är interimslösningen ett bra tillvägagångssätt att användas sig av för att lösa problemet, t ex när de egna resurserna inte räcker till eller när man behöver en vikarie för en chef eller specialist vid frånvaro. Ibland finns det inte tid eller utrymme att hinna rekrytera och man behöver snabbt fylla ett kompetensbehov under den tid en rekryteringsprocess pågår. På ett snabbt och effektivt kan man då ställa om verksamheten för att den ska kunna fortlöpa som vanligt eller för att snabbt kunna förändra. En interim ledare kan med kort varsel tillsättas eller leda projekt och program. Detta kan pågå både under kort eller lång sikt

NCP No Common People har under många år samlat erfarna och kompetenta ledare från flera olika håll, alla med sina egna speciella erfarenheter och kunskaper från tidigare uppdrag och verksamheter.
 
När ditt företag tar kontakt med oss har vi en stor intern personalstyrka med erfarna kandidater att välja mellan. Vi på No Common People har lång erfarenhet av att erbjuda marknaden olika typer av kompetenser och har därigenom utvecklat en framgångsrik modell som säkrar att vi matchar rätt person med rätt behov och uppdragsgivare. Vi arbetar snabbt och effektivt och ser till att det finns en ledare på plats på ditt företag eller din organisation så fort som möjligt.

En interimsledare från No Common People

är en person som har en profil som kännetecknas av en hög kapacitet och med en dokumenterad erfarenhet från olika branscher. Personen har arbetat i ledande positioner, på ledningsnivå och med en operativ skicklighet i ledarskapet.
är en operativ ledare som landar springande i uppdraget och vet exakt vad som ska utföras för att få jobbet gjort.
är en erfaren ledare som har en bred och djup kunskap inom ”sitt” område. Är väl överkvalificerad för uppdraget vilket skapar möjligheter för er att snabbt komma igång.

Interim Management är ett hantverk i urval och matchning

På No Common People träffar vi löpande duktiga interima ledare för att ha en hög leveranskapacitet gentemot dig som kund. Ur vår bas av interima ledare handplockas de som passar ditt företag och uppdraget bäst. Som kund kan du därmed känna dig säker på att ledaren tar ett operativt ansvar och levererar i linje med uppdragets syfte, uppsatta mål och resultatkrav.

En interim manager valideras med rätt värde och kunskap

Detta sker genom tydliga processer i urval, matchning och i varje uppdrag.

NCP No Common People hjälper våra kunder att hitta lösningar genom att snabbt skapa en flexibel organisation som kan agera effektivt på förändringar, hot och möjligheter. Kontakta oss för mer information.