Anlita NCP Testledare och kvalitetssäkrare | No Common People

NCP Testledare och kvalitetssäkrare

No Common People hjälper dig med erfarna konsulter inom test och testledning. Flera av våra testare har ISTQB-certifiering och vi arbetar aktivt tillsammans med var och en för att se till att vi har absolut rätt kompetens för att möta våra kunders behov.  Våra konsulter har bred kunskap från alla typer av projektmetoder - från traditionella till mer moderna agila metoder.

Våra testare har en passion för kvalitetssäkring och sätter kundens verksamhetsnytta i fokus och att hitta nya förbättringsområden för att kunna överträffa kundens förväntningar.

Uppdragen kan såväl innebära att vi leder ett team av testare samt planering av test- och kvalitetssäkringsarbetet i projektet. Uppdragen kan variera och finns inom flera olika områden där test och testledning förekommer. Vi utgår alltid ifrån vad som passar kundens egen verksamhet och dess utmaningar.


En testledare från No Common People kan

Skriva policy och övergripande målbild för testaktiviteter

Planera teststrategier och metoder samt angreppssätt

Koordinera strategiplan tillsammans med ledning eller projektledning

Organisera, planera och utbilda testteam

Modulera testprocesser och bygga upp testsviter

Delta i kravhantering

Övervaka och kontrollera utförande av tester

Sköta konfigurationshantering och releasehantering

Vara ansvarig för testmiljö

Rapportera testutfall genom olika sorters mätningar


Vara testverktygsansvarig och sköta tillhörande process för felhantering

En kvalitetssäkrare / testare från No Common People kan

Granska och skapa egna krav för att bemöta systemets förväntade beteende

Designa testfall utifrån krav

Konfigurera testmiljö

Förbereda testdata

Planera, utföra samt rapportera tester till testledare

Utvärdera användargränssnitt

Kodtester

Utföra acceptanstester tillsammans med användare

Vara ansvarig för testmiljö

Rapportera testutfall genom olika sorters mätningar

Vad gör en testare?

Att hyra in en konsult som t ex teknisk testare kan hjälpa företaget när de interna resurserna behöver förstärkas p g a tillfälligt tung arbetsbelastning. Som testare ska man analysera krav och översätta dessa till testfall och ha erfarenhet av olika testmetoder. En testare ska ha kunskap och intresse för användbarhet – d v s fokusera på användarperspektivet, vilja dela med sig av sina kunskaper till andra och kunna omvandla kundens krav till testbara krav. Man ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt och agila testmetoder och hela tiden hålla sig uppdaterad på nyheter inom branschen.

Tillbaka »