Post-Corona, vilka nya trender kan vi förvänta oss?

Post-Corona, vilka nya trender kan vi förvänta oss?

14 augusti 2020 Av NCP AB

Post-Corona, vilka nya trender kan vi förvänta oss?

Covid-19 pandemin sveper över världen med nedstängning av samhällen, regioner och hela länder. En chock för både människor och ekonomi där det kommer att ta lång tid innan vi återhämtar oss fullt ut. Men, som vi påtalat tidigare, även när vi har återhämtat oss kommer vi förmodligen att se en annan verklighet än den vi hade innan Corona. Nya beteenden som förändrar efterfrågan i ekonomin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar, de som har möjlighet, att fortsatt arbeta hemma även under hösten. Vad innebär detta för IT-konsultbranschen?

Att försöka se in i framtiden kan vara riskabelt då man alltid får facit efteråt. Men vår prediktering bygger på de förändrade beteenden vi har sett hittills och vår bedömning på hur varaktiga de kommer att vara.

Under den pågående pandemin har vi i Sverige, mindre än andra, stängt ned men vi har ändock ökat nyttjandet av distansarbete, distanskommunikation och fjärrstyrning av verksamheter. Många har lärt sig nyttja olika former av video- och telefonkonferenssystem mm. Vi har inte bara lärt oss nyttja tekniken, många har även lärt sig att anpassa arbetssätt och processer utifrån distansarbetsperspektivet. Som ett resultat av detta kommer vi, troligen, att resa mindre än tidigare. Hur mycket mindre är en fråga om hur väl vi anpassar våra arbetssätt.

IT-konsultbranschen omfattar vanligtvis att enskilda konsulter har genomfört sina uppdrag ute hos kund i kunds IT-miljö. Vi har under denna pandemi sett flera av våra kunder låta våra IT-konsulter arbeta hemifrån, detta under förutsättning att fullgod säkerhet har kunnat uppfyllas.

Kommer kunder i framtiden fortsättningsvis göra detta, låta externa konsulter arbeta utanför kundens lokaler? För vilka roller/uppdrag skulle kunna detta fungera och vad vinner kunderna på detta?

Vi kan till viss del utesluta IT-konsulter som har operativa uppdrag där operativ personalstyrning ingår. Initialt kommer nog inte förutsättningarna för denna typ av uppdrag förändras mycket men det finns en mängd andra uppdrag där konsultens personliga närvaro inte behövs till 100%.

De nya erfarenheterna av distansarbete kommer inte att förändra konsultbranschen direkt men över tid kommer de nya erfarenheterna och kunskaperna att påverka hur kunder upphandlar extern kompetens i form av konsulter. En förutsättning för att denna förändring ska bli både lönsam för våra kunder såväl för de konsulter och konsultbolag är att upphandling av extern kompetens förändras till att bli än tydligare. Utmaningen är att veta vad man behöver, vilka egenskaper och kompetenser den externa konsulten måste ha samt vilka kunskaper och kompetenser man bör ha.

Idag kan vi genom personlig interaktion med konsulter, förändra och vrida uppdraget när vi har lärt känna konsulten och dennes kompetens och uppdragets olika särarter som ofta framkommer när ett uppdrag har pågått en tid. Att uppfatta och förmedla denna typ av information via distans kräver nya arbetssätt såväl som nya modeller för hur vi sätter upp uppdrag och projekt. Vi kommer att behöva utveckla vår förmåga att via video förmedla mer än bara ord och meningar. Detta fungerar väl mellan individer som känner varandra men inte fullt lika bra mellan de som inte känner varandra så väl.

I det personliga mötet människor emellan är det så mycket mer än bara det sagda ordet som är information. Detta känner vi väl till men vi har inte övat så mycket på att kommunicera via tekniska hjälpmedel.

Det finns både för- och nackdelar med att arbeta hemifrån

Risken att uppleva sig som ensam och isolerad ökar. Men många med långa restider kommer få en effektivare dag eller kanske till och med få sova lite längre. Bristen på sociala kontakter kan dock vara en stor nackdel.

Ett sätt att förbättra arbetet hemifrån är att skapa ett ”hemmakontor”. Det är viktigt att kunna känna skillnaden mellan hem och jobb, skapa tydliga rutiner samt börja jobba den tid som du normalt skulle börja jobba. Sätt upp morgonmöte/morgonkaffe tidigt på morgonen med dina kollegor, berätta för varandra vad ni ska göra under dagen, vilka eventuella utmaningar ni har gällande vad som ska vara klart när o.s.v. Under eftermiddagen har ni eftermiddagskaffe. Då kan ni berätta hur det har gått, lyssna på hur kollegorna haft det, byta information mm. Att ha dessa rutiner varje dag ökar känslan av att vara produktiv samt är ett bra sätt att sätta dina arbetsuppgifter in i ett större perspektiv.

Om vi förväntar oss en framtid där distansarbete blir mer vanligt, hur kommer konsultbranschen i allmänhet att utvecklas?

Förutom att vi genom minskade resor förbättrar vår miljö och blir mer närvarande hemma, vilka direkt arbetsrelaterade saker kan vi se framöver?

En sak som vi har identifierat under denna pandemi då konsulter arbetat hemifrån är att produktiviteten har ökat, man producerar mer. Vi kan dock inte säkerställa att kvaliteteten ökar. Då du, när du arbetar hemifrån, inte blir ”störd" lika mycket, som vi ofta blir på ett kontor, får vi mer gjort. Det vi dock saknar är den direkta- och "ickeplanerade" interaktionen med kollegor som ofta ger oss värdefull input i olika frågor. Denna brist riskerar att vi inte är lika innovativa som när vi arbetar fysiskt nära kollegor. Detta kan dock förbättras genom morgonmöte, eftermiddagsfika och liknande.

Som kund och köpare av konsulttjänster kommer denna nya situation att ställa högre krav på dig som köper konsulttjänster. Större tydlighet och bra uppföljning är lösningen på de utmaningar som uppstår i o m att inte extern kompetens är på plats.

För branschen ser vi både utmaningar och möjligheter. Leverantörer måste än mer ”screena” sina konsulter och förstå vilka konsulter som har förmågan att arbeta på distans. Alla kan inte detta. För kunder som är utanför de stora regionerna finns det möjlighet att få tillgång till konsulter som kan arbeta på distans och som kan ge extern kompetens på distans. Idag finns många gånger en osäkerhet om det fungerar. Vi kommer att lära oss detta snabbt och vi kommer att se vilka som kan agera på distans, de leverantörer som är tidiga med att sätta upp processer och strukturer för detta kommer att vara vinnare på morgondagens marknadsplats.


Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

No Common People söker Cobolutvecklare och testare i stordatormiljö

Söker du konsult?

Läs mer och anlita våra kompetenta konsulter!

Förändringsledare • Interim Managers • Projektledare • Specialister inom Stordator och Mainframe

Läs om våra konsulter »