Magnus Sjölund - Projektledare | No Common People

Magnus Sjölund

Projektledare

Magnus arbetar sedan 2007 som verksamhetskonsult inom förändringsledning och ledarutveckling.
Magnus har under större delen av sin professionella karriär arbetet med utveckling av verksamheter, organisationer, medarbetare och ledare.
Uppdrag som Magnus haft både som anställd och egen konsult har företrädesvis handlat om att vara ansvarig för utveckling av både organisation, chefer och medarbetare.
Magnus har aktivt varit delaktig i flera större företagsomstruktureringar och har självständigt och som ansvarig genomfört total omstrukturering av bolag bland annat Telia Promotor AB och United Audio Starlight AB.

Magnus är en positiv och drivande person som har haft möjligheten att få arbeta med många olika saker. Han har en lång militär karriär bakom mig som avslutades 1996. Under perioden 1/10 -96- 31/12 -2005 arbetade han inom Telia koncernen. I Telia fick Magnus möjlighet att verka inom många olika områden. Hans fokus är och har alltid varit förändringsarbete. Magnus styrka är att han har förmåga att snabbt se vad som behöver genomföras samt på ett tydligt sätt formulera en förändringsstrategi och även implementera denna.

Magnus styrka är att jag har en strategisk förmåga kombinerad med en genomförandevilja. Att se möjligheter till förändring/förbättring samt att sedan genomföra förändringar är det som driver mig framåt. Han har en god kommunikativ förmåga och föreläser ofta inom områden som, ledarskap, förändringsledning /medarbetarskap, krishantering mm.

Magnus arbetar sedan 2007 företrädesvis (har varit anställd under kortare perioder) som Interim manager. Huvudfokus är förändringsledarskap där han som interimschef går in och hjälper företag att förändra sin verksamhet positivt. Tack vare hans bakgrund kan han verka inom flera områden och roller såsom, VD, ledningsfunktion/program-och projektledning inom produktion, IT och försäljning.

Magnus är licensierad i Sales Call Relutance, SPQ-Gold test samt ackrediterad i Belbin Teamroller ” att skapa vinnande team”.

Tillbaka »»

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

No Common People söker Cobolutvecklare och testare i stordatormiljö

Söker du konsult?

Läs mer och anlita våra kompetenta konsulter!

Förändringsledare • Interim Managers • Projektledare • Specialister inom Stordator och Mainframe

Läs om våra konsulter »