Anlita Cobol-konsult från No Common People

Anlita Cobol-konsult från No Common People

No Common People ger dig en helhetskompetens inom området Stordator. Våra experter har lång erfarenhet inom området. När NCP bildades 1986 var vårt fokus kring stordatorområdet och vi har fortsatt att utveckla vår förmåga att erbjuda högklassiga tjänster genom hela utvecklingsprocessen.

Den tekniska datamiljön är i grunden ofta IBM:s stordatormiljö med IMS eller CICS, utvecklad i Assembler, Cobol eller PL/1 med databaserna DB2 eller DL/1. Då våra erfarna Cobol-konsulter är vana att arbeta i integrerade miljöer, till exempel MQ, BizTalk, PI/ PO, EDI, SOAP, Web Services, XML mm har de kunskaper som du behöver för att säkra en stabil stordatordrift. Våra konsulter har även erfarenhet av flera kunders modeller, rutiner och metoder, vilket medför att de kan ta helhetsansvar för ett utvecklingsprojekt eller förvaltningsområde i organisationen. I samband med våra uppdrag arbetar vi aktivt med kompetensöverföring så att våra kunder kan dra nytta av vår erfarenhet även efter det att vi lämnat uppdraget.

”Med många års erfarenheter från bank och försäkringsbranschen vet vi vilka utmaningar som finns. Ofta utgår den tekniska datamiljön från IBM:s stordatormiljö där vi har en både bred och djup kompetens.”

No Common People erbjuder dig följande tjänster:

Systemutveckling

Förvaltning

Avveckling

Kundreferenser inom Stordator 

NCP har sedan start arbetat med vårt stora finansinstitut, banker och försäkringsbolag och därigenom skaffat oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet inom dessa organisationer.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Du kan självklart även ringa eller skicka ett e-postmeddelande. Vi ser fram emot att få komma i kontakt med dig!