NCP Interim Management - erfarna ledare som gör skillnad | No Common People

NCP Interim Management
- erfarna ledare som gör skillnad

NCP har under många år samlat erfarna och kompetenta ledare från flera olika håll, alla med sina egna speciella erfarenheter och kunskaper från tidigare uppdrag.
 
När ditt företag tar kontakt med oss har vi en stor intern personalstyrka med kandidater att välja mellan. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda marknaden olika typer av kompetenser och har därigenom utvecklat en modell som säkrar att vi matchar rätt person med rätt behov och uppdragsgivare, vi arbetar snabbt och ser till att det finns en ledare på plats så fort som möjligt.

En interimledare från No Common People är en person som har en:
Profil som kännetecknas av en hög kapacitet med en dokumenterad erfarenhet från olika branscher och av att arbeta på ledande positioner, ledningsnivå och med en operativ skicklighet i ledarskapet.

är en:
Operativa ledare som landar springande i uppdraget och vet vad som ska göras för att få jobbet gjort. 

är en erfaren ledare som:
Har en bred och djup kunskap inom ”sitt” område. Är väl överkvalificerad för uppdraget vilket skapar möjligheter att snabbt komma igång.

Interim management ÄR ett hantverk i urval och matchning. På No Common People träffar vi löpande duktiga interimledare för att ha en hög leveranskapacitet. Ur vår bas av interimledare handplockas de som passar uppdraget bäst..

Interimledare valideras med rätt värde och kunskap. Detta sker genom tydliga processer i urval, matchning och i varje uppdrag.