NCP Testledare och testare | No Common People

NCP Testledare och testare

No Common People hjälper dig med erfarna testledare och testare. Flera av våra konsulter har ISTQB certifiering och vi arbetar aktivt tillsammans med var och en för att se till att vi har absolut rätt kompetens för att möta våra kunders behov.  Våra testledare och testare har bred kunskap från alla typer av projektmetoder från traditionella till mer moderna, exempelvis agila metoder.

Våra testledare och testare har en passion för kvalitetssäkring och sätter kundens verksamhetsnytta i fokus och att hitta nya förbättringsområden för att kunna överträffa kundens förväntningar.

Uppdragen kan såväl innebära att vi leder ett team av testare samt planering av test- och kvalitetssäkrings-arbetet i projektet. Uppdragen kan variera och finns inom flera olika områden där test och testledning förekommer. Vi utgår alltid  ifrån vad som passar kundens egen verksamhet och dess utmaningar.

Testledare

En testledare från No Common People kan bidra på många olika sätt men bland annat genom att:

 • Skriva policy och övergripande målbild för testaktiviteter
 • Planera teststrategier/metoder och angreppssätt
 • Koordinera strategiplan tillsammans med ledning/projektledning
 • Organisera, planera och utbilda testteam
 • Modulera testprocesser och bygga upp testsviter
 • Delta i kravhantering
 • Övervaka och kontrollera utförande av tester
 • Sköta konfigurationshantering och releasehantering
 • Vara ansvarig för testmiljö
 • Rapportera testutfall genom olika sorters mätningar
 • Vara testverktygsansvarig och sköta tillhörande process för felhantering

Testare

En testare från No Common People kan bland annat:

 • Granska och skapa egna krav för att bemöta systemets förväntade beteende
 • Designa testfall utifrån krav
 • Konfigurera testmiljö
 • Förbereda testdata
 • Planera, utföra samt rapportera tester till testledare
 • Utvärdera användargränssnitt
 • Kodtester
 • Utföra acceptanstester tillsammans med användare

Tillbaka »