Programmerarutbildning COBOL med certifiering | No Common People

Programmerarutbildning COBOL med certifiering

No Common People kan erbjuda dig ett beprövat och egenutvecklat utbildningsprogram som innehåller flera moduler. Modulerna bygger på kunskaper som inhämtats i föregående modul. Vi rekommenderar att deltagarna får goda möjligheter på arbetsplatsen att använda sig av sina nya kunskaper innan man går vidare till nästa modul.

Eftersom en mängd olika kunskapsområden täcks av detta program använder vi oss av ett flertal instruktörer, var och en med de specialistkunskaper och erfarenheter som krävs för varje del i programmet. Det övergripande ansvaret för dessa specialister kommer att hanteras av en programansvarig från No Common People.

När hela programmet är genomfört, och alla deltagare har fått arbeta ett tag på sin arbetsplats, ska alla i vara i rätt position för att kunna gå igenom en certifiering enligt Mainframe Technology Professional Level 1 (Applications Developer) och få en ”examen”.
 
Det föreslagna programmet består av nedanstående steg där de första två kurserna hålls på Svenska medan övriga på Engelska:

  1. IBM:s Stordatormiljö (”Mainframe Computing Environment”) (Svenska), 1 dag
  2. TSO/ISPF Workshop samt Introduktion till JCL och VSAM (Svenska),  4 dagar
  3. COBOL-programmering del 1 – Grunderna (Engelska), 5 dagar
  4. COBOL-programmering del 2 – Avancerad nivå (Engelska), 5 dagar

Alla våra kurser kör vi i samarbete med vår partner RSM Technology.