Förvaltningsledare | Anlita konsult | No Common People

Anlita konsult

Förvaltningsledare

NCP No Common People tillhandahåller konsulter med lång erfarenhet av förvaltning av verksamhets- och affärssystem enligt olika förvaltningsmodeller som t.ex. PM3, ITIL etc. En effektiv förvaltning, från inköp till avveckling, är en förutsättning för en god verksamhets- och affärsutveckling.


Förvaltningsledaren från NCP No Common People i Stockholm kan spela en viktig roll i att säkerställa att er organisations IT-lösningar effektivt stöder er affärsverksamhet. Här nedan listar vi några av de uppgifter som förvaltningsledaren kan utföra åt er:

Teknisk rådgivning

Kan ge rådgivning kring ert företags IT-system och hur dessa bäst kan optimeras för att stödja er verksamhet. Det kan innefatta att utvärdera befintliga system, identifiera möjlig förbättring och ge rekommendation för att optimera teknikmiljön.

Förvaltning av IT-tjänster

Förvaltningsledaren kan ansvara för underhåll, uppgradering samt säkerställande av att era IT-system är säkra, effektiva och uppdaterade. En långsiktig strategi för IT-förvaltning baserat på era behov och mål behöver kanske utvecklas och då kan förvaltningsledaren definiera mål, prioritera initiativ och planera förvaltningsaktiviteter.

Kommunikation och koordinering

Förvaltningsledaren kan agera som en länk mellan ledning och IT-team. Om er organisation har flera IT-leverantörer kan förvaltningsledaren vara ansvarig för att hantera relationen med dessa leverantörer,  vara ansvarig för att koordinera samt kommunicera ert behov till team eller leverantör och ge regelbundna uppdateringar gällande projekt. Det kan inkludera att skapa processer för t ex incidenthantering, förändringshantering och problemhantering.

Budget- och resurshantering

Förvaltningsledaren kan hjälpa till att bedöma era nuvarande IT-resurser, identifiera eventuella brister och ge råd om hur man bäst kan allokera resurser för att uppfylla era behov. Det kan innebära att identifiera kostnadsbesparingar, optimera resursutnyttjande och säkerställa att förvaltningsaktiviteter utförs inom budget.

Kvalitetssäkring och serviceförbättring

Förvaltningsledaren kan implementera processer och metoder för att säkerställa kvalitet och kontinuerlig förbättring av IT-tjänsterna. Det kan inkludera att genomföra regelbundna utvärderingar, övervaka SLA:er och implementera förbättringsåtgärder

Riskhantering

Förvaltningsledaren identifierar eventuella risker med ert nuvarande IT-system samt ger rekommendationer för att hantera dessa risker.

Projektledning

Om ni behöver genomföra stora förändringar i er IT-struktur, eller behöver assistans i ett redan pågående IT-projekt, kan förvaltningsledaren agera som projektledare, koordinera olika delar av projektet, säkerställa att projektet slutförs i tid och inom budget och slutligen säkerställa en smidig övergång mellan projekt och förvaltning. Det kan inkludera att definiera förvaltningskrav, delta i överlämning av projektet och se till att projektleverabler överförs till förvaltningsorganisationen.