Programledare | Anlita konsult | No Common People Stockholm

Anlita konsult

Programledare

NCP No Common People tillhandahåller konsulter som håller samman och bevakar utfallet av större initiativ inom er organisation. Programledaren ser till helheten och ser till att ingående projekt samverkar för att nå de uppsatta målen.


En programledare från IT-konsultbolag NCP No Common People i Stockholm hanterar och leder större initiativ som består av flera sammanhängande projekt, säkerställer att dessa projekt levererar önskade affärsresultat och tillför värde till er organisation. Här är några av de tjänster en programledare kan erbjuda dig som kund:

Strategisk riktning

Programledaren definierar och klargör programmets övergripande mål och vision samt ser till att dessa är i linje med er organisations övergripande affärsstrategi.

Programöversikt

Programledaren samordnar och övervakar flera relaterade projekt inom programmet, säkerställer att de tillsammans uppnår de övergripande målen och levererar avsedda affärsfördelar.

Styrning och ledarskap

Programledaren inrättar programstyrningsmekanismer, leder och vägleder projektledare, samt fattar beslut på programnivå.

Riskhantering på programnivå

Programledaren identifierar, analyserar och hanterar risker som kan påverka flera projekt inom programmet eller programmets övergripande leverans.

Resursallokering och prioritering

Programledaren tilldelar resurser mellan era projekt baserat på programmets prioriteringar och strategiska värde.

Stakeholder management

Programledaren engagerar och kommunicerar med intressenter på alla nivåer inom er organisation, inklusive ledning, för att säkerställa stöd och förståelse för programmet.

Förändringsledning

Programledaren hanterar de organisatoriska förändringar som krävs för att leverera programmets fördelar, inklusive kommunikation, utbildning och kulturella förändringar.

Kvalitetssäkring och kontroll

Programledaren övervakar kvaliteten på projektens leveranser och ser till att de uppfyller fastställda krav och standarder.

Fördelsspårning

Programledaren övervakar och mäter de faktiska fördelarna som genereras av programmet jämfört med de förväntade fördelar som anges i ett ”business case”.

Stängning och övergång

När programmet är klart säkerställer programledaren en smidig övergång av de levererade lösningarna till den normala verksamheten.

Med sin strategiska överblick, sitt ledarskap och sin expertis inom flera områden av projekt- och programhantering kan en programledare från IT-konsultbolaget NCP No Common People tillföra betydande värde till er organisation när ni försöker genomföra komplexa IT-initiativ.