Kvalitetssäkrare | Anlita konsult | No Common People

Anlita konsult

Kvalitetssäkrare

NCP No Common People tillhandahåller konsulter som kan vara behjälpliga med testning i olika former, vare sig det handlar om egen framtagen kod eller upphandlade system. Automatiserad testning kan vara särskilt intressant för att verifiera funktion över tid.


Att anlita en IT-konsult, en kvalitetssäkrare (även känd som QA-testare eller kvalitetstestare) från IT-konsultbolag NCP No Common People i Stockholm spelar en avgörande roll i utvecklingsprocessen av mjukvara eller andra IT-projekt för er organisation. Genom att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller förväntade kvalitetsstandarder kan kvalitetssäkraren hjälpa till att förhindra dyra misstag och fel vilket leder till tex minskade kostnader för er på lång sikt.

Här är några av de huvudsakliga tjänsterna och fördelarna som en kvalitetssäkrare från oss kan erbjuda till dig som kund:

Testning och validering av mjukvara

Kvalitetssäkraren ser till att den mjukvara som har utvecklats fungerar som avsett och uppfyller era krav.

Upprättande av testplaner

Kvalitetssäkraren upprättar testplaner som specificerar vilka tester som ska genomföras, i vilken ordning de ska utföras samt vilka resultat som förväntas.

Automatiserad testning

Genom att kvalitetssäkraren skapar automatiserade testscenarier kan mjukvara kontinuerligt kontrolleras för fel vilket effektiviserar testprocess och identifierar problem snabbare.

Prestandatestning

Kvalitetssäkraren säkerställer att system kan hantera förväntad belastning och svara inom acceptabla tidsramar.

Säkerhetstestning

En kvalitetssäkrare Identifierar och åtgärdar eventuella sårbarheter i system för att förhindra  t ex dataintrång eller andra säkerhetsrisker.

Regressionsprovning

Kvalitetssäkraren ser till att ny kod inte orsakar problem med befintlig funktionalitet.

Dokumentation av tester

Kvalitetssäkraren skapar dokumentation för att ha en historik över vilka tester som har utförts, resultat av dessa samt eventuella åtgärder som vidtagits baserat på testresultat.

Förslag till förbättringar

En kvalitetssäkrare har ofta insikt i de senaste metoderna och verktygen för kvalitetssäkring och kan föreslå förbättringar i er organisations testprocesser.

Utbildning och coaching

En annan fördelaktig tjänst är att hjälpa er organisations interna team med bästa praxis inom kvalitetssäkring och testning.

Integrering med utvecklingsteamet

Genom att arbeta nära era utvecklare kan en kvalitetssäkrare från IT-konsultbolaget NCP No Common People identifiera och rätta till problem tidigt i processen vilket kan minska kostnader och tidsåtgång.

Om er organisation inte har en inbyggd kvalitetssäkringsfunktion, eller behöver extra resurser för ett särskilt projekt, kan tjänster från en av våra kvalitetssäkrare vara avgörande för att säkerställa er produkts eller tjänsts kvalitet och pålitlighet.