Test

 

Vår testfilosofi är att test skall utföras i projektens alla olika faser, samt att testarbetet skall börja så tidigt som möjligt, eftersom det gör att felen blir mycket billigare att åtgärda i de tidiga testfaserna, oavsett utvecklings- och projektmetodik, agilt eller ej.

Våra konsulter har kunskap om och erfarenhet av testprocessens samtliga faser.

Vi kan ikläda oss rollen som teststrateg, testledare, testanalytiker, testdesigner och testare samt rollen som Configuration Manager.

……………………………………..

Testprocessen består vanligen av fyra huvudsakliga testfaser:

Modul-/programtest, sambands-/integrationstest, systemtest och acceptanstest.

Testfaserna styrs av teststrategin och den övergripande testplanen.

Den övergripande testplanen lägger bl a fast ambitionsnivå, avgränsningar, organisation och tillvägagångssätt i testerna, om möjligt relaterat till en än mer övergripande teststrategi för projektet – allra helst för företaget/organisationen.

I varje testfas ingår följande steg:

PLANERA => GENOMFÖRA => AVSLUTA

Syftet med planera är att definiera angreppssätt för testgenomförandet och hjälpmedel för detta. Det gäller att skapa förutsättningar för en effektiv test genom att identifiera och planera testbehovet och bestämma omfattningen av testerna.

Syftet med genomföra är att verifiera och validera att testobjektet fungerar enligt specifikation, att det uppfyller de krav som ställts, att hitta så många fel som möjligt så tidigt som möjligt samt att mäta vilken kvalitet testobjektet har.

Syftet med avsluta är att städa undan all överflödig information, reflektera och summera hur testarbetet har gått och att överlämna överenskommen dokumentation till nästa testfas alternativt förvaltning.